Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι η πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των κατοίκων που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών Λάρνακας για τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης ενός απομακρυσμένου ενδεχόμενου ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στην περιοχή.

Ένα τέτοιο περιστατικό όσο και αν είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί, χρήζει ωστόσο της προσοχής σας, καθώς θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για τον ανθρώπινο πληθυσμό όσο και για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να είστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, έστω και προληπτικά, για παν ενδεχόμενο και επαρκώς ενημερωμένοι για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε μια τέτοια περίπτωση.

Οι οδηγίες που ακολουθούν σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν τους περίοικους που επηρεάζονται άμεσα, πάνω στην ορθή και ενδεδειγμένη αντίδραση τους σε περίπτωση ενός ατυχήματος, έτσι ώστε να προστατευτούν οι ίδιοι αλλά και να προστατέψουν τους δικούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλές από τις συμβουλές έχουν ήδη φανεί ιδιαίτερα χρήσιμες στο παρελθόν σε άλλες χώρες και παράλληλα είναι ιδιαίτερα απλές, καθώς βασίζονται στην κοινή λογική.

Οι εταιρείες πετρελαιοειδών σας ενημερώνουν για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται και για τις βασικές οδηγίες ασφάλειας για την απομακρυσμένη περίπτωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στη Λάρνακα. Η ιστοσελίδα ετοιμάστηκε προς ικανοποίηση των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών που εναρμονίζουν τη Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 96/82/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστής ως «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙΙ», σε διαβούλευση με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.