Πολιτική Άμυνα
 
Με την δραματική αύξηση των κινδύνων που απειλούν τη σύγχρονη κοινωνία, τις ιδιαίτερες συνθήκες που περνά σήμερα η Κύπρος, αλλά και με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των πολιτών, ο ρόλος της Πολιτικής Άμυνας έχει καταστεί σημαντικός.

Η Πολιτική Άμυνα είναι σήμερα μια οργανωμένη Δύναμη σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιδίωξη της Δύναμης παραμένει πάντα η αύξηση των δυνατοτήτων προσφοράς των υπηρεσιών της, εάν και όταν απαιτηθεί, με την βελτίωση της εκπαίδευσης , τον εξοπλισμό της με τα απαιτούμενα μέσα, την εκπόνηση και το συνεχή εκσυγχρονισμό των σχεδίων πολιτικής άμυνας και τη διαφώτιση του πληθυσμού σε θέματα πολιτικής άμυνας.

Η κύρια αποστολή της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας είναι η εκτέλεση διαφόρων ανθρωπιστικών έργων που αποσκοπούν στο να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό και τις περιουσίες τους από τους κινδύνους και να τον βοηθήσουν να ανακάμψει από τις άμεσες επιπτώσεις συμφορών ή εχθροπραξιών, καθώς και η προσφορά των αναγκαίων συνθηκών για την επιβίωση των πολιτών σε αυτές τις περιπτώσεις και η διατήρηση του ηθικού του άμαχου πληθυσμού σε ψηλό επίπεδο.

www.moi.gov.cy/cd