Επικοινωνία
 
Εurogas tech.info@petrolina.com.cy  
Centragaz tech.info@petrolina.com.cy  
Petrolina Gas tech.info@petrolina.com.cy  
Petrolina tech.info@petrolina.com.cy  
Intergaz info@intergaz.com.cy 77770606
Συνεργκαζ info@synergas.com.cy 70002265
Κ.Ετ.Α.Π. info@cprl.com.cy  
EKO    
Eγκαταστάσεις Υγραερίου www.eko.com.cy 24812872
ΕΛΠΕ www.eko.com.cy 24812872
ExxonMobil www.esso.com.cy 22393101
Πολιτική Άμυνα www.moi.gov.cy 22403451